Logo Město v pohybu

E-learningová platforma pro participaci
v městském plánování udržitelné dopravy

Vytvořeno CDV, v. v. i.
za podpory Ministerstva dopravy ČR

Logo Kurz participace

Další zdroje

Další zdroje

Zdroje
Manuál participace: Jak zapojit veřejnost do plánování města (IPR Praha, 2016)
Metodika participace: Aktivní participace občanů při plánování udržitelné městské mobility
Metodika participace aneb jak zapojit občany do rozhodování (Agora CE, 2016)