Logo Město v pohybu

E-learningová platforma pro participaci
v městském plánování udržitelné dopravy

Vytvořeno CDV, v. v. i.
za podpory Ministerstva dopravy ČR

Logo Kurz participace

Online test

Online test

Vyzkoušejte si, do jaké míry se Vám podařilo osvojit si informace z kurzu. Následující test obsahuje 10 otázek, správná je vždy pouze jedna ze tří nabízených odpovědí. Doporučujeme nespěchat a pozorně přečíst znění jednotlivých variant, test není úplně jednoduchý. Poté, co zodpovíte všechny otázky, zobrazí se Vám získaný počet bodů spolu s krátkým komentářem ke každé z Vámi zvolených odpovědí.

Pokud správně odpovíte na 8 a více otázek, můžete si po zadání svého jména stáhnout certifikát osvědčující úspěšné absolvování kurzu. Pokud nebudete napoprvé úspěšní, nic se neděje, test lze absolvovat vícekrát.

Otázka 1/10

Koho při přípravě strategických dokumentů/plánů mobility nazýváme stakeholdery?