Logo Město v pohybu

E-learningová platforma pro participaci
v městském plánování udržitelné dopravy

Vytvořeno CDV, v. v. i.
za podpory Ministerstva dopravy ČR

Logo Kurz participace

Kontakty

Kontakty

zástupkyně pro oblast udržitelné mobility


Ing. Dita Eyblová
Ministerstvo dopravy ČR
Odbor strategie

dita.eyblova@mdcr.cz

Michal Bajgart

realizátor participačních aktivit


Mgr. Michal Bajgart
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Divize dopravních technologií a lidského faktoru

michal.bajgart@cdv.cz

realizátor online průzkumů a pocitových map


Mgr. Daniel Szabó
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Divize dopravních technologií a lidského faktoru

daniel.szabo@cdv.cz

Roman Čampula

vedoucí oblasti analýz dopravního chování a modelování dopravy


Ing. Roman Čampula
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Divize dopravních technologií a lidského faktoru

roman.campula@cdv.cz