Logo Město v pohybu

E-learningová platforma pro participaci
v městském plánování udržitelné dopravy

Vytvořeno CDV, v. v. i.
za podpory Ministerstva dopravy ČR

Logo Kurz participace

Vyhodnocení participace

Vyhodnocení celého procesu i jednotlivých aktivit

Výsledný strategický dokument by měl být zveřejněn na webových stránkách projektu, pokud byla stránka za tímto účelem zřízena. V opačném případě by měli být obyvatelé obce o výsledku participačního procesu informování jinými dostupnými informačními prostředky. Finální sdělení by mělo obsahovat nastavení dalších kroků v komunikaci s veřejností při zavádění výsledného strategického dokumentu do praxe.

Zveřejněním dokončení projektu a jeho schválením odpovědným orgánem nekončí proces komunikace s veřejností a její participace. Finální dokument i se shrnutím procesu dokončení a schválení je třeba komunikovat s veřejností, sdělit, jaké kroky budou v rámci implementace pokračovat dále. Vhodné je také doplnění o výstavu či jinou formu veřejného představení akčního plánu, kde se veřejnost dozví více o připravovaných jednotlivých konkrétních projektech na území města. Součástí prezentování by měl být termín, časový rozsah, náklady, dopady projektu, odpovědnost za projekt daného orgánu, případně kontakt. Kontaktní místo či osoba je velmi důležitá pro možnost získání důvěry ze strany veřejnosti v daný projekt, případně možnost sdělit své postřehy a vypořádat náměty k danému projektu. Tímto krokem lze zvýšit pravděpodobnost přijetí konkrétního projektu.

Vyhodnocení komunikačního a participačního procesu v projektu je možné nastavenými indikátory k jednotlivým cílům definovaným v komunikační strategii daného projektu. Po realizaci vyhodnocení naplnění jednotlivých cílů následuje sestavení zprávy se shrnutím úspěšnosti jednotlivých komunikačních a participačních aktivit a souvisejících okolnosti, které je mohli mít ovlivnit. Vedle popisu jednotlivých aktivit je velmi důležité shrnutí zkušeností z celého realizovaného participačního procesu a doporučeními pro další zapojování veřejnosti v daném městě.

Jedině znalost lokálního kontextu a zapojování veřejnosti na lokální úrovni pomůže naplnění cíle – uskutečnění kvalitního a zdařilého participačního procesu.